בדומה לבתולה מריה, האדם המתבונן הינו אדם המרוכז כל כולו באלוהיו

ביקור הצליבה של מרים הקדושה של ישוע צלוב למזרח התיכון

לך השבח

alabanza1

 

 

"לך השבח, אדוני, דרך אחותנו, אימא אדמה, שמקיימת אותנו ומושלת

  בנו ומניבה פירות מגוון עם פרחי צבע ועשבים"

 

   קרא עוד

  

פני הרחמים

misericordiae


 

זוהי שנה קדושה המיועדת לכך שנחייה ביומיום את הרחמים שהאב
מעניק לכולנו ללא הרף. בשנת היובל הזו, הבה נאפשר לאלוהים להפתיע אותנו


 

קרא עוד

  

הכרמל בארץ הקודש

vespiritualidad


"ולקחתי אתכם מן הגויים,
וקבצתי אתכם מכל-הארצות והבאתי אתכם אל-אדמתכם...
וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלוהים"
(יחז'לו' , כד' כח').

Auto Insurance Quotes