בדומה לבתולה מריה, האדם המתבונן הינו אדם המרוכז כל כולו באלוהיו

Mass times

הדפסה

Carmel of Pater Noster
Monday to Saturday: 7:30 am (French)
Sunday: 7:30 am (French)

Carmel of the Child Jesus
Monday to Saturday: 7:30 am (French)
Sunday: 8:00 am (French)

Carmel of our Lady of Mount Carmel
Monday-Tuesday-Friday-Saturday: 7:30 am (French); Wednesday 7:30 (Italian) Thursday 7:30(English)
Sunday: 8:00 am
Carmel of the Holy Family
Monday to Saturday: 7:30 am (French)
Sunday and solemnity: 8:00 am (French - arabic)

Auto Insurance Quotes