¡Alabado sea Jesucristo!

כָּל אֵלֶּה הָיוּ שֹׁקְדִים יַחְדָּו
בְּלֵב אֶחָד בִּתְפִלָּה עִם מִרְיָם אֵם יֵשׁוּעַ

Hechos de los Apóstoles 1, 14

Fédération des monastères des carmélites déchaussées du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord

גבירתנו של הר-הכרמל

ישנן עדויות רבות המתארות את ההערצה והכבוד למרים משחר ימי מסדר כרמל. הנזירים המתבודדים הראשונים שחיו בהר הכרמל בנו כנסיה לכבודה של מרים מאחר והם רצו להקדיש את עצמם לחלוטין לשירות ישוע תחת מבטה האוהב של אם האלוהים. לפיכך הם בחרו במרים בתור פטרונית מסדר הכרמל וקראו לעצמם "האחים של מרים הקדושה של הר-הכרמל".

תרז מאבילה אימצה מסורת רוחנית עתיקה זו. מונעת על ידי חיבתה לאם הקדושה מרים הבתולה בספרה בו היא מספרת על המנזרים שהיא יסדה היא מעודדת אותנו במילים אלה : " הבה נחיה כמו בנות אמיתיות של  הבתולה מרים, תוך שמירה על מה שהתחיבנו בעת לקיחת "השבועות" ( נזירים ונזירות לאחר תקופה שאורכת מספר שנים לוקחים את השבועות של עוני, נזירות וציות) כדי שאלוהים יעניק לנו את החסד שהבטיח לנו (מתוך ספר יסודות המנזר, 16, 7 ). לכן כל אחת מאיתנו צריכה לשאוף לבנות מערכת יחסים אישית עם מרים, בשביל שהיא תהיה בעבורנו אם, אחות ופטרון ובכך להנציח את אהבת ישוע לאימו.

מאחר ומרים נולדה בארץ זו, היא בתו של העם שבקרבו אנו חיות, כל אחד מארבעת מנזרי הכרמליתיות בארץ הקודש מגלה ומאיר אספקט מיוחד בחייה של מרים שמהווה עבורנו מודל לחיקוי. כרמל בנצרת, העיר בה מרים חיתה בתור אשתו של יוסף ואם ישוע, מרים מלמדת אותנו את חשיבותם של מערכת יחסים המבוססת על תשומת לב והקשבה לאחרים, ובפרט כלפי "האחר" לחלוטין- אלוהים. כרמל בבית-לחם, העיר בה היא ילדה את ישוע, מרים קוראת לנו להתאחד איתה בשליחותה "האימהית" ובאמצעות תפילותנו למען האנושות כולה ליהפך כמוה לאימהות. בירושלים היא מזמינה אותנו להיכנס יחד איתה למסתורין של הגאולה ולהבין את הפוריות הנתונה בחיי השתיקה שאנו מנהלות שהיא בדומה לשתיקת ישוע על הצלב. בהר הכרמל מרים היא "גבירת המקום", האחות שמלווה אותנו בעליה לפסגת ההר של השלמות שמזוהה עם ישוע.

Carisma

«in obsequium Iesu Christi
in solatium Terrae Sanctae »

Misión

Insertas en nuestra Iglesia local, hacemos nuestros los gozos y esperanzas de la Iglesia que peregrina en estas tierras.

אחווה

שלום הוא "אמנות" המערבת את כולם

Si Dios te llama por el camino del Carmelo...

Vocaciones

Toma el camino de la oración
y acoge sin reserva el plan de Dios en tu vida.
Si la vida del Carmelo te atrae
y deseas vivir en amistad con Cristo,
dentro de la gran familia del Carmelo,
deja resonar el SI de María en tu corazón.
El Carmelo de Medio Oriente y Africa del Norte
te abre sus puertas.

Pentecostés

Veni
Sancte
Spiritus
reple
tuorum
corda
fidelium

Amén!

Learn More
Visit gallery page
Сommunity that makes Judaism relevant

Adresse

A-Shayah Street, 6 POB 19064
9119001 Jérusalem
Contact

Téléphone

972 (0)5 37 09 81 57

Email

carmelitesholyland@gmail.com