פני הרחמים

פרנציסקוסהבישוף של רומאמשרת משרתי האלוהיםלכל הקוראים איגרת זוחסד, רחמים ושלום 1. ישוע המשיח הוא פני הרחמים של האב. במילים אלו, בהחלט ניתן לסכם את רז האמונה הנוצרית. הרחמים נעשו חיים ומוחשיים בישוע מנצרת ובו הגיעו לשיאם. האב,…

לך השבח

  אינציקליקה (איגרת למאמינים)לְךָ הַשֶׁבַחשל האב הקודשפרנציסקוסעל הדאגה לביתנו המשותף 1. "Laudato si’, mi’ Signore" – "לְךָ הַשֶׁבַח, אֲדוֹנִי". במילותיו של מזמור יפהפה זה, פרנציסקוס הקדוש מאסיזי מזכיר לנו שביתנו המשותף הוא כאחות עמה אנו חולקים את…