המקורות שלנו

"וילך משם וימצא את אלישע בן-שפט והוא חרש שנים-עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר, ויעבר אליהו אליו וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשקה-נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך " (מלכ' א' יט, יט-כ).

המקורות שלנו

hnosorigines 

מסדר "כרמל" הוקם לקראת סוף המאה השתים-עשרה – תחילת המאה השלוש-עשרה על ידי קבוצת אנשים שהגיעו מאירופה לארץ הקודש במסעי הצלב או בתור עולי- רגל בשביל לשחרר את המקומות הקדושים מידי המוסלמים. ברגע מסוים קבוצת אנשים זו החליטה לוותר על "תהילת העולם הזה". הם התישבו בהר הכרמל ליד מעין אליהו שאותו הם בחרו בתור מורה ומדריך ומודל רוחני.

בין השנים 1206 ו 1214, לאחר תקופה של חיי קהילה לא רשמיים הם פנו לקדוש אלברט שהיה פטריארך של ירושלים באותה תקופה כדי שיכתוב להם "הלכות חיים" שתזכה להסכמת הכנסיה ותשמש כמו חותמת המאשרת את אורח חייהם כפי שהם נהלו מזה זמן בהשראת רוח הקודש. תשובת הקדוש אלברט היא מה שמוכר כיום בשם "התקנון של מסדר הכרמל". (יתכן שזה נכון יותר לקרוא לתשובת הקדוש אלברט "ספר אורח חיים", מאחר ולא מדובר רק בתקנון במובן המשפטי הצר. אפשרות נוספת היא לקרוא לתשובתו "ספר הלכה" מאחר ושורש המילה הלכה הוא הלך, וכוונת אלברט הקדוש היתה להראות את הדרך שבה על הנזירים ללכת ).

לאחר מכן הם בנו כנסיה קטנה שאותה הקדישו לאם האלוהים אותה הם בחרו בתור פטרון. מסיבה זאת השם שהם בחרו להיקרא הוא " האחים של הבתולה מרים הקדושה של הר הכרמל". כיום, אחרי שמונה מאות שנים אותה רוח שפיעמה במיסדי המסדר חיה בנו:

לחיות בארץ שאלוהים בחר בתור נחלתו, תוך קשר עמוק עם המסורת המקראית והמסורת הקשורה למרים של מנזרנו אנו מחפשות את "פני האלוהים".