הכרמליתיות בארץ הקדש

הכרמליתיות בארץ הקדש

"כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו"
(איגרת אל הרומיים ח, כט)

 vcarmelitesterresainte1

ארץ הקודש מהווה מרכז הדתות המונותיאיסתיות, עיני כל המאמינים מופנות אליה, לכן החיים במנזר כרמליתי מקבלים משמעות מיוחדת:

אנו רוצות שתפילותנו הנאמרות לאורך היום כולו תחבוק את האנושות כולה. אנו שואפות לכך שחיינו יהיו תשובה הולמת לאהבת חינם של אלוהים לבני-האדם כמו שהיא נגלית לאורך כל ההסטוריה של הקשר של אלוהים עם האנושות : הסטוריה שניתן לדמותה לאהבת הדוד והרעיה בשיר השירים, שהחלה בכריתת הברית עם האבות ובסיני ותגיע למלאותה באחרית הימים.

אנו מרגישות חלק מעם הברית, הנקרא להקשיב לדבר האלוהים על מנת שיתקים בנו הכתוב בספר דברים : "והיו הדברים האלה על לבבך" (דברים ו, ו) כך שדבר האלהים החקוק בליבנו יעשה שאנחנו בעצמנו ניהפך ל"ארץ קדושה" שבה ישוע יכול לחיות מחדש את סוד ההתגשמות שהם חיים נסתרים של עבודה, תפילה והשתדלות לפני האב למען האנושות כולה. כמו בעל מזמור תהילים שהציע את עצמו במקום זבחים : "זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי, עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי…לעשות רצונך אלוהי חפצתי" (תהילים מ, ז-ט) אנחנו מציעות את עצמנו בתור קרבן הודיה על מנת שהאנושות כולה תזכה ליהנות ממלאות ההתגלות כדברי ישעיהו : "מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים" (ישעיהו, לג,יז).

יחד עם מרים, בת ציון, אנחנו מחפשות לחיות לפי ההבטחה האלוהית, ובכך לתת עדות לאלוהי התקוה אשר אליו "כלם ישברון" (תהילים קד, כז) הנאמן בהבטחותיו, המתגלה לכל אורך ההסטוריה האנושית.

הקדשה זו של חיינו לאלוהים נעשית על-ידי הרמוניה בין שלושת המרכיבים החיוניים של מסדרי הכרמליתיות : שתיקה, התבודדות וחיי קהילה-אחווה.

כהקדמה למה שהכנסיה כולה נקראת לחיות : אחדות בתוך שוני, כגוף אחד המונע על-ידי האהבה של "הראש" –ישוע, קהילותנו הן בעלות אופי אוניברסלי (הנזירות החיות פה באות ממדינות שונות) מה שמזמין אותנו ללמוד לחיות ביחד תוך כיבוד והוקרת השוני ביננו.

בעקבות הנביאים, ובפרט אליהו הנחשב מורה ומדריך ב"כרמל" וכל אלה שהאמינו בהבטחה, אנחנו שואפות שחיינו במנזר יהיו כמו סימן המראה ומזמין לצעוד לעבר הארץ המובטחת שאינה מוגבלת למקום, זוהי ירושלים של מעלה.